Hisse SenediTemettü

Vestel Beyaz Eşya (VESBE) ne kadar temettü dağıtacak?

Vestel Beyaz Eşya (VESBE)’den yapılan açıklamaya göre; şirket yönetim kurulu 2015 yılı karından 130.9 milyon TL’yi hissedarlara temettü olarak dağıtılmasını Genel Kurul’a önerecek.

Bu öneriye göre VESBE hisse başına brüt 0,6888000 TL, net 0,5855000 dağıtacak. Temettü dağıtımı için önerilen tarih 2 Mayıs 2016’dır.

İlgili önerinin görüşüleceği Genel Kurul’un tarihi ise 26 Nisan 2016.

VESBE’den Kap’a yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

“Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki karar alınmıştır.
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uyumlu olarak hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik AŞ tarafından denetlenen 2015 yılı hesap dönemine ait mali tablolarına göre 163.895.000 TL net dönem karı, yasal kayıtlara göre ise 150.542.328 TL net dönem karı elde etmiştir.
Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan mali tablolarda yer alan 163.895.000 TL net dönem karından, Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranında 7.527.116 TL’lik I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, 156.367.884,00 TL net dağıtılabilir dönem karı elde edilmiştir. Bu tutara yıl içinde yapılan 3.140.351,00 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile birinci kar payı matrahı 159.508.234,00 TL olarak hesaplanmaktadır.
Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara, SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan dağıtılabilir kardan %25 oranında 39.877.059 TL tutarındaki birinci kar payı ayrılmasına, kar dağıtımına esas olarak alınan yasal kayıtlara göre oluşan 143.015.211 TL dağıtılabilir kardan 39.877.059 TL birinci kar payı ve 12.137.746,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 91.000.406 TL’nin ortaklara ikinci kar payı olarak ödenmesine ve birinci ve ikinci kar payı olmak üzere toplam 130.877.465 TL tutarındaki kar payının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,6888 TL, net 0,5855 TL olmak üzere) 02.05.2016 tarihinden itibaren ortaklarımıza nakden dağıtılmasına ve ekteki “Kâr Payı Dağıtım Tablosu” ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmasına ve yapılacak olan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.”

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir