ANALİZAvivasa Emeklilik

Avivasa Emeklilik Fonları İçerik Analizi (1.Bölüm)

Twitter hesabımızdan yaptığımız ankette hangi bireysel emeklilik şirketinin fonlarının analizini istersiniz diye sormuştuk ve 3 seçenek sunmuştuk. Anket sonucuna göre Avivasa Hayat ve Emeklilik şirketinin fonları seçilmişti. Gecikmeli olarak da olsa bu yazımızda Avivasa’nın bireysel emeklilik fonlarını analiz ediyor olacağız. İlerleyen günlerde diğer BES şirketlerini de analiz ediyor olacağız.

Avivasa Hayat ve Emeklilik şirketi, BES fonlarını içeriklerine göre gruplandırmıştır. Bu gruplar aşağıdaki gibidir:

 1. Kısa Vadeli Hazine Bonosu – Devlet Tahvili   Fonları: AE1, AVL, AEG
 2. Uzunvadeli Hazine Bonosu – Devlet Tahvili Fonları: AE2, AEK, AVK
 3. Esnek (Hisse senetli) Fonlar: AE3, AVP, AVY, AVD, AVE
 4. Hisse senedi Fonları: AEH, AVH, AEB
 5. Döviz Fonları: AVG, AVB
 6. Kıymetli Maden (Altın) Fonları: AEL
 7. Standart Fon: AVN
 8. Katkı Fonu: AEI
 9. Özel Sektör Fonu: AVO

Şimdi gelin Avivasa’nın bu fon gruplarının yatırım stratejilerini ve hangi fonları içerdiğine tek tek bakalım.

1) Kısa Vadeli Hazine Bonosu – Devlet Tahvili

Avivasa’nın bu fon grubundaki fon sayısı üç olup isimleri ve kodları aşağıdaki gibidir.

 • AE1 : Para Piyasası Birinci Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
 • AVL : Para Piyasası İkinci Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
 • AEG : Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

AE1 : Para Piyasası Birinci Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

AE1 BES fonu 27 Ekim 2003 tarihinde halka arz edilmiş olup, 1 Temmuz 2016 itibariyle fon toplam değeri yaklaşık 1.1 milyar TL’dir.  AE1’in yatırımcı sayısı yaklaşık 174 bindir. 

AE1 BES fonunun 1 Temmuz itibariyle portföy dağılımına baktığımızda; 

 • %54.13’ünün özel sektör tahvil/bono
 • %26.61’inin ters repo
 • %1.09’unun para piyasaları araçları
 •  %18.17’sinin diğer yatırım araçlarından oluştuğunu görmekteyiz.

AE1 fonunun amaçlarını ve özelliklerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

 • Tasarrufların enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunması,
 • Birikimlere para piyasalarındaki faiz oranlarına paralel bir getiri kazandırılması,
 • Faiz hareketlerinin yaratacağı fırsat kazançlarından yararlanılması
 • Pay fiyatlarında yüksek dalgalanma yaşanmaksızın yatırımcıya gelir akışıı yaratılabilmesi hedeflenir.
 • Fon, devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yer verir.
 • Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az %80’ini , borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına ve ters repoya yatırmak kaydıyla, fon varlıklarını Takasbank para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirir.

AE1 fonunun getirisi için kullanılan karşılaştırma ölçütünün içeriği aşağıdaki gibidir. Bu endeksler aşağıda belirtilen oranlarda alınarak ortaya bir getiri çıkarılır. Fonun getirisi ortaya çıkan getiriden büyükse fonun başarılı bir performansa sahip olduğu yatırımcılara söylenir. 

 • (%20) KYD 91 Gün Bono Endeksi
 • (%10) KYD ÖST Endeksi- Sabit
 • (%65) KYD O/N Repo Endeksi – Brüt
 • (%5) KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat Endeksi

AE1 fonu hangi yatırımcılar için uygundur?

 • Kısa vadeli yatırım hedefiyle hareket eden
 • Devlet tarafından ihraç edilen enstrümanlara yatırım yapmak isteyen
 • Düşük riskli yatırımı tercih eden
 • Faiz geliri ve istikrarlı fon getirisi arayışında olan

yatırımcılar bu fona yatırım yapabilir.

 

AVL : Para Piyasası İkinci Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

AVL BES fonu 15 Aralık 2003 tarihinde halka arz edilmiş olup, 1 Temmuz 2016 itibariyle fon toplam değeri yaklaşık 118.3 milyon TL’dir.  AVL’nin yatırımcı sayısı yaklaşık 8.264’tür.

AVL BES fonunun 1 Temmuz itibariyle portföy dağılımına baktığımızda;

 • %46.43’ünün özel sektör tahvil/bono
 • %34.31’inin ters repo
 • %0.36’sının para piyasaları araçları
 •  %18.9’unun diğer yatırım araçlarından oluştuğunu görmekteyiz.

AVL fonunun amaçlarını ve özelliklerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

 • Tasarrufların enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunması,
 • Birikimlere para piyasalarındaki faiz oranlarına paralel bir getiri kazandırılması
 • Faiz hareketlerinin yaratacağı fırsat kazançlarından yararlanılması
 • Pay fiyatlarında yüksek dalgalanma yaşanmaksızın yatırımcıya gelir akımı yaratılabilmesi hedeflenir.
 • Fon, devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yer verir.
 • Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az %80’ini , borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına ve ters repoya yatırmak kaydıyla, fon varlıklarını Takasbank para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirir.

AVL fonunun getirisi için kullanılan karşılaştırma ölçütünün içeriği aşağıdaki gibidir. Bu endeksler aşağıda belirtilen oranlarda alınarak ortaya bir getiri çıkarılır. Fonun getirisi ortaya çıkan getiriden büyükse fonun başarılı bir performansa sahip olduğu yatırımcılara söylenir. 

 • (%20) KYD 91 Gün Bono Endeksi
 • (%10) KYD ÖST Endeksi- Sabit
 • (%65) KYD O/N Repo Endeksi – Brüt
 • (%5) KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat Endeksi

AVL fonu hangi yatırımcılar için uygundur?

 • Uzun vadeli faiz riski almak istemeyen
 • İçeriğinde yüksek oranlarda likit varlıklar içeren bir portföy hedefleyen

yatırımcılar bu fona yatırım yapabilir.

 

AEG  : Gelir Amaçlı Esnek Yatırım Fonu

AEG BES fonu 22 Şubat 2005 tarihinde halka arz edilmiş olup, 1 Temmuz 2016 itibariyle fon toplam değeri yaklaşık 161.9 milyon TL’dir.  AEG’nin yatırımcı sayısı yaklaşık 20.663’tür.

AEG BES fonunun 1 Temmuz itibariyle portföy dağılımına baktığımızda;

 • %52.89’unun özel sektör tahvil/bono
 • %11.87’sinin tahvil/bon0
 • %3.09’unun ters repo
 • %8.91’inin para piyasaları araçları
 •  %23.24’ünün diğer yatırım araçlarından oluştuğunu görmekteyiz.

AEG fonunun amaçlarını ve özelliklerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

 • Fon; portföy varlıklarını uzun vadeli borçlanma enstrümanlarına, kısa vadeli borçlanma araçlarına ve kısa vadeli para piyasası araçlarına yönlendirir.

AEG fonunun getirisi için kullanılan karşılaştırma ölçütünün içeriği aşağıdaki gibidir. Bu endeksler aşağıda belirtilen oranlarda alınarak ortaya bir getiri çıkarılır. Fonun getirisi ortaya çıkan getiriden büyükse fonun başarılı bir performansa sahip olduğu yatırımcılara söylenir. 

 • (%30) KYD -TL Bono Endeksi 182 Gün
 • (%30) KYD –TL Bono Endeksi 91 Gün
 • (%1) KYD Kira Sertifikala – Özel Sektör
 • (%9) KYD O/N Repo Endeksi-Brüt
 • (%5) KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat Endeksi
 • (%20) KYD Öst Endeksi – Sabit
 • (%5) KYD Öst Endeksi – Değişken

AEG fonu hangi yatırımcılar için uygundur?

 • Risklerini farklı yatırım araçlarına dağıtıarak yönetmek isteyen
 • Orta ve uzun vadeli yatırım bakış açısına sahip
 • Ağırlıklı olarak sabit getirili enstrümanlara yatırım yaparak portföyünü büyütmek isteyen
 • Yatırım kararlarında daha fazla profesyonel destek almak isteyen

yatırımcılar bu fona yatırım yapabilir.

 

2) Uzun Vadeli Hazine Bonosu – Devlet Tahvili

Avivasa’nın bu fon grubundaki fon sayısı üç olup isimleri ve kodları aşağıdaki gibidir.

 • AE2 : Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
 • AEK : Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Grup
 • AVK : Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

AE2  : Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

AE2 BES fonu 27 Ekim 2003 tarihinde halka arz edilmiş olup, 1 Temmuz 2016 itibariyle fon toplam değeri yaklaşık 2.8 milyar TL’dir.  AE2’nin yatırımcı sayısı yaklaşık 831.499’tür.

AE2 BES fonunun 1 Temmuz itibariyle portföy dağılımına baktığımızda;

 • %3.87’sinin özel sektör tahvil/bono
 • %79.38’inin tahvil/bon0
 • %3.2’sinin ters repo
 • %1.67’sinin para piyasaları araçları
 •  %11.88’inin diğer yatırım araçlarından oluştuğunu görmekteyiz.

AE2 fonunun amaçlarını ve özelliklerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

 • Orta-uzun vadeli hazine bonosu ve devlet tahvil getirilerinden maksimum ölçüde yararlanılması,
 • Tasarrufların enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunarak yüksek bir reel getiri sağlanması,
 • Gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımlarının yaratılması
 • Fon, ağırlıklı olarak Hazine tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma araçlarına yatırım yapar.
 • Mevzuat gereği, fon portföyünün minimum %80’lik kısmı kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya ve devlet iç borçlanma senetlerine yönlendirilir
 • Fon faizi geliri elde etmeyi hedefler.

AE2 fonunun getirisi için kullanılan karşılaştırma ölçütünün içeriği aşağıdaki gibidir. Bu endeksler aşağıda belirtilen oranlarda alınarak ortaya bir getiri çıkarılır. Fonun getirisi ortaya çıkan getiriden büyükse fonun başarılı bir performansa sahip olduğu yatırımcılara söylenir. 

 • (%86) KYD TL TUM BONO ENDEKSİ
 • (%8) KYD O/N REPO ENDEKSİ BRÜT
 • (%1) KYD 1 AYLIK GÖSTERGE TL MEVDUAT ENDEKSİ
 • (%1) KYD TUFEX ENDEKSİ
 • (%1) KYD KİRA SERTİFİKLARI ENDEKSİ-ÖZEL SEKTÖR
 • (%1) KYD KİRA SERTİFİKLARI ENDEKSİ- KAMU
 • (%1) KYD ÖST ENDEKSİ – SABİT
 • (%1) KYD ÖST ENDEKSİ – DEĞİŞKEN

AE2 fonu hangi yatırımcılar için uygundur?

 • Yatırımlarını orta ve uzun vadeli yapan
 • Faiz ve vade riski alabilen
 • Kamu tarafından ihraç edilen enstrümanlardan yüksek ve istikrarlı faiz getirisi hedefleyen

yatırımcılar bu fona yatırım yapabilir.

 

AEK  : Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Grup

AEK BES fonu 22 Şubat 2005 tarihinde halka arz edilmiş olup, 1 Temmuz 2016 itibariyle fon toplam değeri yaklaşık 469.6 milyon TL’dir.  AEK’nın yatırımcı sayısı yaklaşık 43.472’dir.

AEK BES fonunun 1 Temmuz itibariyle portföy dağılımına baktığımızda;

 • %5.1’inin özel sektör tahvil/bono
 • %79.94’ünün tahvil/bon0
 • %2.11’inin ters repo
 • %0.82’sinin para piyasaları araçları
 •  %12.03’ünün diğer yatırım araçlarından oluştuğunu görmekteyiz.

AEK fonunun amaçlarını ve özelliklerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

 • Ağırlıklı olarak Hazine tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma enstrümanlarına yatırım yapar.

AEK fonunun getirisi için kullanılan karşılaştırma ölçütünün içeriği aşağıdaki gibidir. Bu endeksler aşağıda belirtilen oranlarda alınarak ortaya bir getiri çıkarılır. Fonun getirisi ortaya çıkan getiriden büyükse fonun başarılı bir performansa sahip olduğu yatırımcılara söylenir. 

 • (%86) KYD TL TUM BONO ENDEKSİ
 • (%8) KYD O/N REPO ENDEKSİ BRÜT
 • (%1) KYD 1 AYLIK GÖSTERGE TL MEVDUAT ENDEKSİ
 • (%1) KYD TUFEX ENDEKSİ
 • (%1) KYD KİRA SERTİFİKLARI ENDEKSİ-ÖZEL SEKTÖR
 • (%1) KYD KİRA SERTİFİKLARI ENDEKSİ- KAMU
 • (%1) KYD ÖST ENDEKSİ – SABİT
 • (%1) KYD ÖST ENDEKSİ – DEĞİŞKEN

AEK fonu hangi yatırımcılar için uygundur?

 • Yatırımlarını orta ve uzun vadeli yapan
 • Faiz ve vade riski alabilen
 • Kamu tarafından ihraç edilen enstrümanlardan yüksek ve istikrarlı faiz getirisi hedefleyen

yatırımcılar bu fona yatırım yapabilir.

 

AVK  : Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

AVK BES fonu 15 Aralık 2003 tarihinde halka arz edilmiş olup, 1 Temmuz 2016 itibariyle fon toplam değeri yaklaşık 292.7 milyon TL’dir.  AVK’nın yatırımcı sayısı yaklaşık 22.942’dir.

AVK BES fonunun 1 Temmuz itibariyle portföy dağılımına baktığımızda;

 • %5.36’sının özel sektör tahvil/bono
 • %77.41’ünün tahvil/bon0
 • %3.33’ünün ters repo
 • %6.02’sinin para piyasaları araçları
 •  %7.88’inin diğer yatırım araçlarından oluştuğunu görmekteyiz.

AVK fonunun amaçlarını ve özelliklerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

 • Fon portföyünün en az %80’i ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerine yatırılarak faiz geliri elde edilmesi hedeflenmektedir.
 • Fonun yatırım stratejisi, bir yandan uzun vadeli iç borçlanma senetlerine yatırım yapıp yüksek reel faizlerden faydalanırken, diğer yandan da kısa vadeli iç borçlanma senetleri ve ters repo yatırımları sayesinde olası faiz dalgalanmalarından daha az etkilenecek dengeli bir portföy sunmaktır.
 • Yatırım yapılacak kamu borçlanma araçları arasında tercih yapılırken likidite, faizlerdeki değişime duyarlılık gibi unsurlar dikkate alınır.
 • Faizlerde artış beklentisi olduğu dönemlerde portföyün süresi (ağırlıklı ortalama vadesi) azaltılır, faizlerde iniş trendi olduğu durumda da, yüksek faizden daha uzun süreli faydalanabilmek için daha uzun vadeli kamu borçlanma senetleri seçilir.
 • Fondan nakit çıkışı beklendiği durumlarda vade kısaltılarak ve/veya kuponlu senetlere yatırım yapılarak beklenen nakit çıkışları karşılanmaya çalışır.
 • Kamu borçlanma senetleri için gelişmiş bir ikinci el piyasa mevcut olması, fonun karşılaşabileceği likidite riskini azaltmaktadır.

AVK fonunun getirisi için kullanılan karşılaştırma ölçütünün içeriği aşağıdaki gibidir. Bu endeksler aşağıda belirtilen oranlarda alınarak ortaya bir getiri çıkarılır. Fonun getirisi ortaya çıkan getiriden büyükse fonun başarılı bir performansa sahip olduğu yatırımcılara söylenir. 

 • (%86) KYD TL TUM BONO ENDEKSİ
 • (%8) KYD O/N REPO ENDEKSİ BRÜT
 • (%1) KYD 1 AYLIK GÖSTERGE TL MEVDUAT ENDEKSİ
 • (%1) KYD TUFEX ENDEKSİ
 • (%1) KYD KİRA SERTİFİKLARI ENDEKSİ-ÖZEL SEKTÖR
 • (%1) KYD KİRA SERTİFİKLARI ENDEKSİ- KAMU
 • (%1) KYD ÖST ENDEKSİ – SABİT
 • (%1) KYD ÖST ENDEKSİ – DEĞİŞKEN

AVK fonu hangi yatırımcılar için uygundur?

 • Yatırımlarını orta ve uzun vadeli yapan
 • Faiz ve vade riski alabilen
 • Kamu tarafından ihraç edilen enstrümanlardan yüksek ve istikrarlı faiz getirisi hedefleyen

yatırımcılar bu fona yatırım yapabilir.

 

3) Esnek (Hisse Senetli)

Avivasa’nın bu fon grubundaki fon sayısı 5 olup isimleri ve kodları aşağıdaki gibidir.

 • AE3 : Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
 • AVP : Büyüme Amaçlı Performans Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
 • AVY : Büyüme Amaçlı Esnek Grup Emeklilik Yatırım Fonu
 • AVD : Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu
 • AVE : Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

AE3  : Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

AE3 BES fonu 27 Ekim 2003 tarihinde halka arz edilmiş olup, 1 Temmuz 2016 itibariyle fon toplam değeri yaklaşık 1.9 milyar TL’dir.  AE3’ün yatırımcı sayısı yaklaşık 762.324’tür.

AE3 BES fonunun 1 Temmuz itibariyle portföy dağılımına baktığımızda;

 • %17.1’inin hisse senedi
 • %4.43’ünün özel sektör tahvil/bono
 • %41.67’sinin tahvil/bon0
 • %4.54’ünün ters repo
 • %6.29’unun para piyasaları araçları
 •  %25.97’sinin diğer yatırım araçlarından oluştuğunu görmekteyiz.

AE3 fonunun amaçlarını ve özelliklerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

 • Yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırır
 • Sermaye kazancı elde etmeyi hedefler
 • Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez .
 • Fon içerisindeki dağılımı ise süreç içerisinde beklenen getiri ve risk analizleri ışığında uygun noktayı sağlayacak bileşim olarak belirlenir. Hareket marjları yönetimsel prensipler çerçevesinde sınırlıdır.

AE3 fonunun getirisi için kullanılan karşılaştırma ölçütünün içeriği aşağıdaki gibidir. Bu endeksler aşağıda belirtilen oranlarda alınarak ortaya bir getiri çıkarılır. Fonun getirisi ortaya çıkan getiriden büyükse fonun başarılı bir performansa sahip olduğu yatırımcılara söylenir. 

 • (%49) KYD TL TÜM BONO ENDEKSİ
 • (%30) BİST 100 ENDEKSİ
 • (%10) KYD Brüt O/N Repo Endeksi
 • (%1) KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat Endeksi
 • (%1) KYD 1 Aylık Gösterge USD Mevduat Endeksi
 • (%1) KYD ÖST Endeksi- Sabit
 • (%1) KYD ÖST Endeksi- Değişken
 • (%1) KYD Eurobond Endeksi (USD-TL)
 • (%1) KYD Altın Fiyat Endeksi (Kapanış)
 • (%1) BIST – KYD Hisse Senedi Fon Endeksi
 • (%1) BIST – KYD Borçlanma Araçları Fon Endeksi
 • (%1) KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi
 • (%1) Citigroup World Government Bono (USD) Endeksi
 • (%1) MSCI-World Global Ortaklık Payı Endeksi

AE3 fonu hangi yatırımcılar için uygundur?

 • Risklerini farklı yatırım araçlarına dağıtarak yönetmek isteyen
 • Orta ve uzun vadeli bakış açısına sahip
 • Yüksek reel getiri performansı hedefleyen
 • Yatırım kararlarında daha fazla profesyonel destek isteyen

yatırımcılar bu fona yatırım yapabilir.

 

AVP  : Büyüme Amaçlı Performans Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

AVP BES fonu 16 Temmuz 2012 tarihinde halka arz edilmiş olup, 1 Temmuz 2016 itibariyle fon toplam değeri yaklaşık 1.1 milyon TL’dir.  AVP’nin yatırımcı sayısı yaklaşık 163’tür.

AVP BES fonunun 1 Temmuz itibariyle portföy dağılımına baktığımızda;

 • %4.22’sinin hisse senedi
 • %14.03’ünün özel sektör tahvil/bono
 • %62.69’unun tahvil/bon0
 • %8.16’sının para piyasaları araçları
 •  %10.9’unun diğer yatırım araçlarından oluştuğunu görmekteyiz.

AVP fonunun amaçlarını ve özelliklerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

 • Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre yönetmelikte belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırır
 • Sermaye , temettü ve faiz kazancı elde etmeyi hedefler.
 • Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon içerisindeki dağılımı ise süreç içerisinde beklenen getiri ve risk analizleri ışığında uygun noktayı sağlayacak bileşim olarak belirlenir. Hareket marjları yönetimsel prensipler çerçevesinde sınırlıdır.

AVP fonunun getirisi için kullanılan karşılaştırma ölçütünün içeriği aşağıdaki gibidir. Bu endeksler aşağıda belirtilen oranlarda alınarak ortaya bir getiri çıkarılır. Fonun getirisi ortaya çıkan getiriden büyükse fonun başarılı bir performansa sahip olduğu yatırımcılara söylenir. 

 • (%55) BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi
 • (%15) BİST 100 Endeksi
 • (%10) BIST-KYD Brüt O/N Repo Endeksi
 • (%5) BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi
 • (%15) BIST-KYD 1 Aylık Gösterge USD Mevduat Endeksi

AVP fonu hangi yatırımcılar için uygundur?

 • Risklerini farklı yatırım araçlarına dağıtarak yönetmek isteyen
 • Orta ve uzun vadeli bakış açısına sahip
 • Sabit getirili enstrümanlardan ve pay senedinden gelir elde ederek portföyünü büyütmeyi hedefleyen
 • Yatırım kararlarında daha fazla profesyonel destek isteyen

yatırımcılar bu fona yatırım yapabilir.

 

AVY  : Büyüme Amaçlı Esnek Grup Emeklilik Yatırım Fonu

AVY BES fonu 21 Şubat 2011 tarihinde halka arz edilmiş olup, 1 Temmuz 2016 itibariyle fon toplam değeri yaklaşık 36.6 milyon TL’dir.  AVY’nin yatırımcı sayısı yaklaşık 10.633’tür.

AVY BES fonunun 1 Temmuz itibariyle portföy dağılımına baktığımızda;

 • %28.94’ünün hisse senedi
 • %5.84’ünün özel sektör tahvil/bono
 • %39.33’ünün tahvil/bon0
 • %2.9’unun para piyasaları araçları
 •  %22.99’unun diğer yatırım araçlarından oluştuğunu görmekteyiz.

AVY fonunun amaçlarını ve özelliklerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

 • Geniş kapsamda kabul edilen hedef farklı yatırım araçlarına dengeli yatırımda bulunmak ve yatırım araçları çeşitlemesi ile fon getirisini her dönemde makul ve istikrarlı bir seviyeye taşıyabilmektir.
 • Fon, portföy varlıklarını hisse senetlerine, uzun vadeli Hazine borçlanma enstrümanlarına, kısa vadeli Hazine borçlanma araçlarına ve kısa vadeli para piyasası araçlarına yönlendirir.
 • Varlık türlerinin fon içerisindeki dağılımı süreç içerisinde beklenen getiri ve risk analizleri ışığında uygun noktayı sağlayacak bileşim olarak belirlenir.
 • Mevzuat gereği, Fon portföyünün tamamı değişen piyasa koşullarına göre yönetmelikte belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırılır
 • Fon sermaye kazancı elde etmeyi hedefler.
 • Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez.

AVY fonunun getirisi için kullanılan karşılaştırma ölçütünün içeriği aşağıdaki gibidir. Bu endeksler aşağıda belirtilen oranlarda alınarak ortaya bir getiri çıkarılır. Fonun getirisi ortaya çıkan getiriden büyükse fonun başarılı bir performansa sahip olduğu yatırımcılara söylenir. 

 • (%49) KYD TL TÜM BONO ENDEKSİ
 • (%30) BİST 100 ENDEKSİ
 • (%10) KYD Brüt O/N Repo Endeksi
 • (%1) KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat Endeksi
 • (%1) KYD 1 Aylık Gösterge USD Mevduat Endeksi
 • (%1) KYD ÖST Endeksi- Sabit
 • (%1) KYD ÖST Endeksi- Değişken
 • (%1) KYD Eurobond Endeksi (USD-TL)
 • (%1) KYD Altın Fiyat Endeksi (Kapanış)
 • (%1) BIST – KYD Hisse Senedi Fon Endeksi
 • (%1) BIST – KYD Borçlanma Araçları Fon Endeksi
 • (%1) KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi
 • (%1) Citigroup World Government Bono (USD) Endeksi
 • (%1) MSCI-World Global Ortaklık Payı Endeksi

AVY fonu hangi yatırımcılar için uygundur?

 • Risklerini farklı yatırım araçlarına dağıtarak yönetmek isteyen
 • Orta ve uzun vadeli bakış açısına sahip
 • Orta-yüksek risk düzeyinde yüksek reel getiri performansı hedefleyen
 • Yatırım kararlarında daha fazla profesyonel destek isteyen

yatırımcılar bu fona yatırım yapabilir.

 

AVD  : Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu

AVD BES fonu 15 Aralık 2003 tarihinde halka arz edilmiş olup, 1 Temmuz 2016 itibariyle fon toplam değeri yaklaşık 80.15 milyon TL’dir.  AVD’nin yatırımcı sayısı yaklaşık 17.417’dir.

AVD BES fonunun 1 Temmuz itibariyle portföy dağılımına baktığımızda;

 • %27.75’inin hisse senedi
 • %4.82’sinin özel sektör tahvil/bono
 • %41.01’inin tahvil/bon0
 • %1.92’sinin para piyasaları araçları
 •  %24.5’inin diğer yatırım araçlarından oluştuğunu görmekteyiz.

AVD fonunun amaçlarını ve özelliklerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

 • Fon portföyünün tamamı, hisse senedi ve/veya borçlanma araçlarının karmasından oluşturularak hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde edilmesi hedeflenmektedir.
 • Fonun temel yönetim stratejisi, riski dağıtmak amacıyla dengeli ve geniş bir portföy dağılımı oluşturmaktır. Bu sayede belli yatırım araçlarına yoğunlaşmaktan dolayı oluşabilecek risklerin en aza indirgenmesi hedeflenir.
 • Piyasa koşulları göz önüne alınarak öncelikle hangi yatırım araçları grubuna hangi oranlarda yatırım yapılacağı belirlenir. Bu tercihlerde öncelikler, ilgili yatırım aracı grubunun ağırlıkları değiştirilerek uygulanır. Bir sonraki adımda, her bir yatırım aracı grubu içinde, yatırım yapılacak araçlar birer birer incelenir. Likidite, risk, piyasa değeri gibi unsurlar incelenerek bu araçların içinden en uygun olanları seçilir. Yatırım araçlarının getirileri arasındaki korelasyon da gözönüne alınır. Yoğunlaşma riskini dağıtmak için benzer risklere maruz kalabilecek araçların bir kısmı elenebilir. Böylece her alt grup içinde varolan yatırım araçlarından, alınan riske göre getirisi en yüksek olan bir alt portföy oluşturulur. Bu alt portföylerin birleşimi büyük portföyü oluşturur.Yatırım araçlarıyla ilgili seçimler yapılırken, araçların sadece geçmiş performansları değil, ileriye dönük beklentileri de göz önüne alınır.Portföy oluşturulduktan sonra, en başta belirlenen ağırlıklara göre sapmalar izlenir. Sapma miktarı belirli bir düzeyi aşarsa portföyde yeniden dengeleme yapılır. Piyasada, başlangıçtaki durumu geçersiz kılan gelişmeler olduğunda, yukarıdaki işlemler tekrarlanır ve portföyde gerekli dengelemeler yapılır.

AVD fonunun getirisi için kullanılan karşılaştırma ölçütünün içeriği aşağıdaki gibidir. Bu endeksler aşağıda belirtilen oranlarda alınarak ortaya bir getiri çıkarılır. Fonun getirisi ortaya çıkan getiriden büyükse fonun başarılı bir performansa sahip olduğu yatırımcılara söylenir. 

 • (%51) KYD TL Bono Endeksi- TÜM
 • (%30)BİST Ulusal 100 Endeksi
 • (%10) KYD O/N Repo Endeksi – Brüt
 • (%1) KYD 1 AYLIK GÖSTERGE TL MEVDUAT ENDEKSİ
 • (%1) KYD 1 AYLIK GÖSTERGE USD MEVDUAT ENDEKSİ
 • (%1) KYD ÖST ENDEKSİ – SABİT
 • (%1) KYD ÖST ENDEKSİ – DEĞİŞKEN
 • (%1) KYD EUROBOND Endeksi (USD-TL)
 • (%1) KYD ALTIN FİYAT Endeksi (Kapanış)
 • (%1) BIST – KYD Hisse Senedi Fon Endeksi
 • (%1) BIST – KYD Borçlanma Araçları Fon Endeksi
 • (%1) KYD ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKALARI ENDEKSİ

AVD fonu hangi yatırımcılar için uygundur?

 • Risklerini farklı yatırım araçlarına dağıtarak yönetmek isteyen
 • Orta ve uzun vadeli bakış açısına sahip
 • Sabit getirili enstrümanlardan ve pay senedinden getiri elde ederek portföyünü büyütmek isteyen
 • Yatırım kararlarında daha fazla profesyonel destek isteyen

yatırımcılar bu fona yatırım yapabilir.

 

AVE  : Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

AVE BES fonu 15 Aralık 2003 tarihinde halka arz edilmiş olup, 1 Temmuz 2016 itibariyle fon toplam değeri yaklaşık 139.6 milyon TL’dir.  AVE’nin yatırımcı sayısı yaklaşık 17.675’tir.

AVE BES fonunun 1 Temmuz itibariyle portföy dağılımına baktığımızda;

 • %28.26’sının hisse senedi
 • %6.67’sinin özel sektör tahvil/bono
 • %37.72’sinin tahvil/bon0
 • %2.6’sının para piyasaları araçları
 •  %24.75’inin diğer yatırım araçlarından oluştuğunu görmekteyiz.

AVE fonunun amaçlarını ve özelliklerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

 • Portföy dağılımı, değişen piyasa koşullarına göre serbestçe belirlenerek hem sermaye kazancı, hem de temettü ve faiz geliri elde etmek hedeflenmektedir.
 • Bu fonda mümkün olan en yüksek reel getiri hedeflendiğinden dolayı çeşitli yatırım araçlarından aktif şekilde faydalanılmakta ve diğer fonlara kıyasla daha agresif bir yatırım stratejisi izlenmektedir.
 • Her türlü yatırım aracı fonda yer alabilir. Piyasa koşulları gözönüne alınarak öncelikle hangi yatırım araçları grubuna hangi oranlarda yatırım yapılacağı belirlenir. Bu tercihlerde öncelikler, ilgili yatırım aracı grubunun ağırlıkları değiştirilerek uygulanır. Bir sonraki adımda, her bir yatırım aracı grubu içinde, yatırım yapılacak araçlar birer birer incelenir. Likidite, risk, piyasa değeri gibi unsurlar incelenerek bu araçların içinden en uygun olanları seçilir. Yatırım araçlarının getirileri arasındaki korelasyon da gözönüne alınır. Yoğunlaşma riskini dağıtmak için benzer risklere maruz kalabilecek araçların bir kısmı elenebilir. Böylece her alt grup içinde varolan yatırım araçlarından, alınan riske göre getirisi en yüksek olan bir alt portföy oluşturulur. Bu alt portföylerin birleşimi büyük portföyü oluşturur.Yatırım araçlarıyla ilgili seçimler yapılırken, araçların sadece geçmiş performansları değil, ileriye dönük beklentileri de gözönüne alınır.Portföy oluşturulduktan sonra, en başta belirlenen ağırlıklara göre sapmalar izlenir. Sapma miktarı belirli bir düzeyi aşarsa portföyde yeniden dengeleme yapılır. Piyasada, başlangıçtaki durumu geçersiz kılan gelişmeler olduğunda, yukarıdaki işlemler tekrarlanır ve portföyde gerekli dengelemeler yapılır.

AVE fonunun getirisi için kullanılan karşılaştırma ölçütünün içeriği aşağıdaki gibidir. Bu endeksler aşağıda belirtilen oranlarda alınarak ortaya bir getiri çıkarılır. Fonun getirisi ortaya çıkan getiriden büyükse fonun başarılı bir performansa sahip olduğu yatırımcılara söylenir. 

 • (%49) KYD TL TÜM BONO ENDEKSİ
 • (%30) BİST 100 ENDEKSİ
 • (%10) KYD Brüt O/N Repo Endeksi
 • (%1) KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat Endeksi
 • (%1) KYD 1 Aylık Gösterge USD Mevduat Endeksi
 • (%1) KYD ÖST Endeksi- Sabit
 • (%1) KYD ÖST Endeksi- Değişken
 • (%1) KYD Eurobond Endeksi (USD-TL)
 • (%1) KYD Altın Fiyat Endeksi (Kapanış)
 • (%1) BIST – KYD Hisse Senedi Fon Endeksi
 • (%1) BIST – KYD Borçlanma Araçları Fon Endeksi
 • (%1) KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi
 • (%1) Citigroup World Government Bono (USD) Endeksi
 • (%1) MSCI-World Global Ortaklık Payı Endeksi

AVE fonu hangi yatırımcılar için uygundur?

 • Risklerini farklı yatırım araçlarına dağıtarak yönetmek isteyen
 • Orta ve uzun vadeli bakış açısına sahip
 • Sabit getirili enstrümanlardan, pay senedinden ve yabancı varlık türlerinden getiri elde ederek portföyünü büyütmek isteyen
 • Yatırım kararlarında daha fazla profesyonel destek isteyen

yatırımcılar bu fona yatırım yapabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir