Özel Portföy Yönetimi Nedir?

Özel Portföy Yönetimi; birikimlerimizin risk anlayışımız sınırları içinde profesyonel portföy yöneticileri tarafından yönetilmesidir. Diyelim ki belli bir miktar birikimimiz var ve orta-uzun vadede değerlendirmek istiyoruz; fakat piyasaları takip etmeye ne zamanımız var ne de gelişmeleri yorumlamaya yeterli bilgimiz var. İşte bu noktada Özel Portföy Yönetimi tam bize göre.

Birikimimizin portföy yönetiminde değerlendirilmesine karar verdiğimizde öncelikle bir portföy yönetim şirketinde hesap açmamız gerekir. Yalnız portföy yönetim şirketlerinde belli bir limitin üstünde hizmet verildiğini belirtmek gerekir. Bu alt limit portföy yönetim şirketine ve seçtiğimiz modele göre değişiklik gösterebilir.

Portföy yönetim şirketinde hesap açtıktan sonra, portföy yönetim danışmanları bizim risk algımızı ölçmek için bize bir risk profil anketi yaparlar. Bu ankete göre bizimle görüş alışverişinde bulunarak risk anlayışımızı ve buna bağlı olarak getiri beklentilerimizi ortaya çıkarırlar. Ve bize risk anlayışımız doğrultusunda hangi portföy modelinin uygun olduğunu söylerler. Ama o anki piyasa koşullarına ve beklentilere göre başlangıç modelimiz, risk anlayışımız sınırları içinde kalmak şartıyla, farklılık gösterebilir. Son kararı biz veririz.

Portföyün yatırım stratejisine (modeline) karar verdikten sonra portföyün performansını ölçmek için karşılaştırma ölçütü belirlenir. Genelde portföy yönetim modellerinin hepsinin karşılaştırma ölçütü baştan bellidir. Portföy modeli ve karşılaştırma ölçütü imzaladığımız portföy yönetim sözleşmesinde yer alır ve bizim yazılı iznimiz olmadan portföy şirketi paramızı farklı bir modelde değerlendiremez.

Birikimimiz artık uzman portföy yöneticleri tarafından hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalardaki gelişmelere göre yönetilecektir. Portföy yöneticileri, şirketin araştırma ve strateji departmanlarının analizleri dorultusunda ve kendi tecrübeleri ışığında birikimimizi yönetirler.

Artık piyasaları anlık takip etmemize gerek olmadan kendi işimize odaklanabilir ve zamanımızı daha verimli kullanabiliriz. Her ay portföy yönetim şirketi portföyümüzün son durumuyla ilgili bize rapor gönderecektir. Ayrıca her 3 ayda bir portföy danışmanımız bizimle bir araya gelip son durumu ve piyasalardaki beklentileri bizimle paylaşacaktır. Ve bu değerlendirmeler sonucunda seçtiğimiz modelde değişikliğe gidip gitmeyeceğimize karar veririz. Diğer yandan portföyümüzle ilgili ne zaman bilgi almak istersek portföy danışmanımızı arayabiliriz.

Portföyümüzle ilgili asıl değerlendirmeyi yıllık bazda yaparız. Portföyümüzün getirisi ile krşılaştırma ölçütünün getirisini karşılaştırırız. Eğer elde ettiğimiz getiri karşılaştırma ölçütüne eşitse ya da büyükse bizim için iyidir. Eğer getirimiz karşılaştırma ölçütünün getirisinin altında ise o zaman portföy danışmanımız ve hatta portföy yöneticisi bize bunun nedenlerini açıklamak zorundadır. Bu değerlendirmeler sonucunda portföy modelimizde değişiklik yapıp yapmayacağımıza ya da mevcut portföy şirketiyle devam edip etmeyeceğimize karar veririz.

Seçtiğimiz model ne olursa olsun elde edeceğimiz getiriyi, karşılaştırma ölçütünün getirisi dışında o yılki ortalama mevduat getirisiyle de karşılaştırmalıyız çünkü mevduat getirisi bizim vazgeçtiğimiz fırsatın maliyetini gösterir. Son dönemlerde portföy yönetim şirketleri oluşturdukları düşük riskli portföy modellerinin karşılaştırma ölçütü olarak vadeli mevduatı baz almaktadır ve bu da bizim için iyi birşeydir.

Özel Portföy Yönetimi’nin bize olan maliyetine geldiğimizde  ise, portföy yönetim şirketi bizden yıllık portföy yönetim ücreti almaktadır. Bu yönetim ücretinin oranı seçtiğimiz modele göre farklılık göstermektedir. Bunun dışında portföy şirketi; eğer portföyümüzün getirisi karşılaştırma ölçütünün getirisinin üstünde olursa, üstünde kalan kısımdan bir başarı primi de almaktadır. Örneğin portföyümüzün getirisi %15 ve karşılaştırma ölçütünün getirisi %10 ise, üstündeki %5 lik kısmın belli bir yüzdesini portföy yönetim şirketi başarı primi olarak alabilir.

Başarı priminin yüzde kaç olacağına en başından portföy şirketiyle birlikte karar veririz ve bu oran sözleşmede belirtilir. Başarı primi portföy yöneticisinin başarısını teşvik etmeye yönelik güzel bir uygulamadır. Portföy yöneticisi ne kadar başarılı olursa, hem kendisi hem de portföy şirketi o kadar para kazanacaktır. Burada bilmemiz gereken nokta ise; başarı primiyle ilgili uygulamaların sınırları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nca belirlenmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir