Hisse SenediSektör ve Şirket Haberleri

Carrefoursa (CRFSA) bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya başvurdu

Carrefoursa, CRFSA, bugün yaptığı açıklamada bedelsiz sermaye artışı ve kayıtlı sermaye tavanının artırılması için  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’na başvurduğunu açıkladı. Buna göre, şirket iç kaynaklardan karşılanmak üzere %514.9 oranında bedelsiz sermaye artışı yapacak.

Carrefoursa’dan KAP’a yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:
“Şirketimiz tarafından yapılan 25.01.2016 tarihli duyuruya konu;
– Şirketimiz Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6ncı maddesinde 113.839.302,57.- TL (Yüzonüçmilyonsekizyüzotuzdokuzbinüçyüziki Türk Lirası elliyedi Kuruş) olarak görünen Şirket sermayesinin 700.000.000,00.-TL’ye (Yediyüzmilyon Türk Lirası) çıkarılması,
– %514,90186 nispetinde 586.160.697,43.-TL (Beşyüzseksenaltımilyonyüzatmışbinaltıyüzdoksanyedi Türk Lirası kırküç Kuruş) olarak artırılacak sermaye tutarının; 504.863.038,01.-TL’lık (Beşyüzdörtmilyonsekizyüzatmışüçbinotuzsekiz Lira bir Kuruş) kısmının Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları; 81.297.659,42.-TL’lık (Seksenbirmilyonikiyüzdoksanyedibinaltıyüzellidokuz Lira kırkiki Kuruş) kısmının Hisse Senedi İhraç Primleri Enflasyon Düzeltmesi Hesaplarından karşılanması
işlemine onayı alınmak üzere 01.02.2016 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir