Hisse SenediHisse Senedi Analizleri

Hisse Analizi: Kardemir Demir Çelik (KRDMD, KRDMA, KRDMB)

Kardemir Karabük Demir Çelik şirketinin 2016 yılı ilk çeyrek finansal sonuçları değerlendirmesini aşağıda görebilirsniz. Faydalı olması dileğiyle…

Gelir Tablosu Analizi: Şirketin satış gelirleri; 2016 yılının ilk 3 ayında  yaklaşık %5.6 artış göstermiştir. Satış gelirlerinin %92.5’ini yurtiçi satışlar oluştururken, %7.5’ini yurtdışına yapılan şatışlar oluşturmuştur.

Diğer yandan, şirketin maliyetleri aynı dönemde satış gelirlerine kıyasla yaklaşık %9.6 oranında artış göstermiş; bunun neticesinde brüt karı %90.0 oranında düşüş göstererek 1.73 milyon TL’ye gerilemiştir. Bu da şirketin brüt kar marjınının 2015 yılı ilk çeyreğindeki %4.0’dan %0.3’e düşmesine neden olmuştur.

Şirketin faaliyet giderleri (pazarlama ve satış, yönetim giderleri) %15.7 artış gösterirken, esas faaliyetleri dışındaki faaliyetlerden elde edilen zarar yaklaşık 3.5 milyon TL oldu. Şirket 2015 yılı ilk çeyreğinde 3.4 milyon TL gelir elde etmişti.

Bunların sonucunda; Kardemir 2016 yılı ilk çeyreğinde esas faaliyetlerinden 14.7 milyon TL zarar açıkladı. 2015 yılı ilk çeyreğinde ise 11.1 milyon TL kar açıklamıştı.

Esas faaliyet karındaki zarara karşın, şirket ilk çeyrek 0.4 milyon TL ne finansman geliri elde etti. 2015 yılı ilk çeyrekte ise 105.7 milyon TL net finansman gideri vardı. Diğer yandan şirketin finansal yatırımlardan elde ettiği temettü gelirleri ise %12.7 oranında düşüş göstererek 8.2 milyon TL’ye gerilemiştir.

Böylece şirketin 2016 yılı ilk çeyrek faaliyet karı %92.8 oranında düşüş göstererek 6.4 milyon TL’lik zararla sonuçlanmıştır. Geçen yılın aynı dönemindeki zararı 89.2 milyon TL idi. Faaliyet zararına karşın, şirket ertelenmiş vergi gelirleri sayesinde 2016 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 0.25 milyon TL net kar açıklamıştır. 2015 yılı ilk çeyreğinde 71.7 milyon TL net zarar açıklamıştı.

Ayrıca ana ortaklık payına düşen net kar rakamı ise 0.23 milyon TL olmuştur. Geçen yıl 71.7 milyon TL zarardı.

 

Bilanço Analizi: Şirketin net yabancı para pozisyonu yaklaşık 1.8 milyar TL açıkta olup, döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketler şirketin karlılığına olumsuz etki yapacaktır. Şirketin açık pozisyonunun büyük kısmı dolara endekslidir.

Şirketin finansal borçları toplamı yaklaşık 1.8 milyar TL olup; bunun %19.3’ünü kısa vadeli banka kredileri ve uzun vadeli kredilerin kısa vadedeki taksit ödemeleri oluştururken, %80.7’sini uzun vadeli banka kredileri oluşturmaktadır.  Ayrıca toplam borcun yaklaşık 988 milyon TL’lik kısmı dolar cinsinden borçtur.

Şirketin bilançosuna bakıldığında, 2016 yılı ilk 3 ayı sonunda şirketin toplam varlıkları 2015 yılsonuna göre %4.5 oranında artış göstererek 5.37 milyar TL’ye ulaşmıştır. Kardemir’in ilk çeyrek itibariyle bulundurduğu nakit ve nakit benzerleri toplamı ise 259.2 milyon TL’dir.

Şirketin kısa ve uzun vadeli yükümlülükleri toplamı 2015/12 dönemine göre %8.3 artış göstererek 3 milyar TL’ye yükselmiştir. Toplam yükümlülüklerin yaklaşık %47’sini kısa vadeli yükümlülükler oluşturmaktadır.

Öte yandan, Kardemir’in özkaynakları toplamı 2.35 milyar TL’dir. Bunun 1.14 milyar TL’sini ödenmiş sermayesi oluşturmaktadır.

 

Ayrıca Bakınız:
Hisse Analizi: Ereğli Demir Çelik (ERDEMİR)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir