Hisse SenediTemettü

Lider Faktoring (LIDFA) 15 Haziran 2016’da temettü dağıtmayı planlıyor

Lider Faktoring (LIDFA)’ten yapılan açıklamaya göre, şirket brüt 12 milyon TL’yi hissedarlara nakit temettü (kar payı) olarak dağıtmayı planlıyor.

Açıklamaya göre; şirket yönetim kurulu hisse başına brüt 0.40 TL, net 0.34 TL temettü dağıtmaya karar verdi. Alınan bu karar 21 Mart 2016 tarihinde yapılacak Genel Kurul’da onaya sunulacak.

Temettü kararı onaylanırsa, temettü ödemesi 15 Haziran 2016 tarihinde yapılacak.

Şirketin bugün KAP’a yaptığı açıklama aşağıdaki gibidir:

“Şirketimiz Yönetim Kurulu,
Şirketimizin 21.03.2016 tarihinde yapılacak olan 2015 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere “Kâr Dağıtım Teklifi”nin oluşturulması için yapılan görüşmeler neticesinde; SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen 7.780.005 TL’lık 2015 faaliyet yılı ticari bilanço brüt kârından 1.406.735 TL ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan 6.373.270 TL’lık ticari bilanço net karından 318.664 TL’lık I. Tertip Yasal Yedek Akçesi’nin indirilmesinden sonra kalan 6.054.606 TL’lık net dağıtılabilir kara 6.710 TL’lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam 6.061.316 TL’sından şirket esas sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, %20 oranında toplam 1.212.263 TL tutarındaki I.kar payı ayrıldıktan sonra kalan kardan esas sözleşme hükümlerine göre %0 (0 TL) ihtiyari yedek akçe ayrılmasına, ortaklara 10.787.737 TL’sı dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan (olağanüstü yedeklerden) nakit kar payı verilmesine, Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5′ inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından 1.050.000 TL’sı II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, 1.212.263 TL’sı I.kar payı ve ve 10.787.737 TL’sı olağanüstü yedeklerden olmak üzere toplam 12.000.000 TL’lık kar payının 15.06.2016 tarihinden itibaren ortaklarımıza nakden dağıtılmasına ve ekteki “Kâr Dağıtım Öneri Tablosu” ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketimiz internet adresinde yayınlanmasına ve yapılacak olan 2015 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına 16.02.2016 tarih ve 2016/09 sayı ile karar vermiştir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir