BES HakkındaBireysel Emeklilik

Bireysel emeklilik gelir amaçlı yatırım fonu türleri nelerdir?

Bireysel emeklilik sistemindeki emeklilik yatırım fonları türlerinin en başında “gelir amaçlı fonlar” gelmektedir. Bu fonlar; yatırım yapılacak varlıkların, bunlardan elde edilecek temettü, faiz ve kira sertifikası gelirlerine ağırlık verilerek belirlendiği fonlardır.

Gelir amaçlı fon grubunun alt fon türleri ve içerikleri aşağıdaki gibidir.

  1. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Yatırım Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini düzenli temettü ödemesi yapan ve fiyat oynaklığı nispeten daha az olan ortaklık paylarına yatıran ve temettü geliri elde etmeyi hedefleyen fondur.
  1. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Yatırım Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini, kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya ve devlet iç borçlanma senetlerine yatıran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur.
  1. Gelir Amaçlı Özel Sektör Borçlanma Araçları Yatırım Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini özel sektör borçlanma araçlarına yatıran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur.
  1. Gelir Amaçlı Kira Sertifikası Yatırım Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini kira sertifikalarına yatıran ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefleyen fondur.
  1. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Yatırım Fonu: Her birinin değeri fon portföyünün %20’sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80’ini kamu borçlanma araçlarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatıran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur.
  1. Gelir Amaçlı Karma Yatırım Fonu: Her birinin değeri fon portföyünün %20’sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80’ini ortaklık paylarına ve borçlanma araçlarına veya kira sertifikalarına yatıran ve temettü, faiz ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefleyen fondur.
  1. Gelir Amaçlı Esnek Yatırım Fonu: Fon portföyünün tamamını, değişen piyasa koşullarına göre, yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve temettü, faiz veya kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez.

One thought on “Bireysel emeklilik gelir amaçlı yatırım fonu türleri nelerdir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir