Hisse SenediHisse Senedi Analizleri

Hisse Analizi: Anadolu Cam (ANACM hissesi)

Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1969 yılında kurulmuş ve 1973 yılında üretime başlamıştır. 1976 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. ile bu bankanın sermaye ve yönetim etkinliği altında olan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Topluluğu’na katılmıştır. Şirket’in hisseleri Borsa İstanbul A.Ş.’de 1986 yılından beri işlem görmektedir.

Şirket’in faaliyet konusu Cam Ambalaj üretimi ve satışıdır. Üretim faaliyetleri; Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan’da yerleşik 10 şirket bünyesinde gerçekleştirilmektedir

Şirketin ödenmiş sermayesi 444 milyon TL olup, ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortak Adı Pay Sayısı Ortaklık Oranı
T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 351.246.096 79,11%
Camiş Madencilik 59.177 0,01%
Paşabahçe Cam San.ve Tic. A.Ş. 34 0,00%
Diğer 92.694.693 20,88%
TOPLAM 444.000.000 100,00%

FİNANSAL ANALİZ:

Gelir Tablosu Analizi: Şirketin satış gelirleri; 2015 yılının ilk 9 ayında  yaklaşık %4.6 düşüş göstermiştir.  İlk 9 aydaki satış gelirleri toplamı 1.15 milyar TL olmuştur. 2014 yılı ilk üç çeyreğinde ise 1.21 milyar TL satış geliri elde etmişti.

Satış gelirlerindeki düşüşe rağmen, maliyetlerdeki düşüşün daha yüksek (-9.0%) olması sayesinde Anadolu Cam’ın brüt karı %15 artış göstererek 254 milyon TL’ye yükselmiştir. Bu sayede ANACM’ın brüt kar marjı 2014 yılının aynı dönemine kıyasla 2015/09 döneminde %18.3’ten %22.0’a yükselmiştir.

Şirketin faaliyet giderlerinde de ciddi bir değişim olmamasının etkisiyle esas faaliyet karı 2015/09 döneminde 2014/09 dönemine göre %70.6 oranında artış göstererek 83 miyon TL’ye yükselmiştir. Bu da esas faaliyet kar marjının %4.0’dan %7.2’ye yükselmesini sağlamıştır.

Şirketin net finansal giderleri 215/09 döneminde 2014 yılı aynı dönemine göre ciddi bir değişim göstermeyerek yaklaşık 94 milyon TL olmuştur.Öte yandan şirketin finansal borçları toplamı yaklaşık 1.62 milyar TL olup; 406 milyon TL’sinin geri ödemesi 1 yıl içinde yapılacaktır. 1 yıldan uzun vadede geri ödemesi olan finansal borçlar ise ağırlıklı olarak euro ve dolar cinsinden olup, dövizdeki olası yukarı hareket ANACM’ı olumsuz etkileyebilecektir.

Anadolu Cam’ın esas faaliyetlerinden ettiği kardaki artışın etkisiyle, şirketin 2015 yılı 9 aylık dönemindeki net karı 89.7 milyon TL olmuştur. 2014/09 döneminde 29.6 milyon TL dönem zararı olmuştu.

Diğer yandan net karın dağılımı yapıldığında ana ortaklık paylarına düşen net kar rakamı 124.5 milyon TL oluyor. 2014/09 döneminde 16.1 milyon TL idi.

Bilanço Analizi: Şirketin bilançosuna bakıldığında; 2015 yılı ilk 9 ayında şirketin özkaynaklarının 1.39 milyar TL olduğunu görüyoruz. Bunun yanında, şirketin toplam varlıkları 3.2 milyar TL’den 3.7 milyar TL’ye yükselmiştir. Ayrıca yükümlülükleri toplamı 2.3 milyar TL olup, toplam yükümlülüklerin %40’ını kısa vadeli yükümlülükler oluşturmaktadır.

Temettü Ödemeleri: Anadolu Cam, ANACM, 2015 yılı içinde herhangi bir temettü ödemesi yapmamıştır.

 

 

Not: Analiz için kullanılan bilgiler şirket mali tablolarından ve faaliyet raporundan alınmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir