Hisse SenediHisse Senedi Analizleri

Hisse Analizi: Aksa Akrilik ( AKSA hissesi)

Aksa’nın ana faaliyet konusu; akrilik esaslı tow, tops ve elyaf üretimidir. Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. 21 Kasım 1968 tarihinde %100 Türk sermayesiyle kurulmuştur.

Türkiye’nin tek yerel akrilik elyaf üreticisi olan Aksa, aynı zamanda dünya elyaf sektöründe tek çatı altında faaliyet gösteren en büyük akrilik elyaf üreticisidir. Aksa’nın 2014 içerisinde global pazar payı %17, yurtiçi pazar payı %72 dolaylarındadır.

Şirketin yıllık akrilik elyaf üretim kapasitesi yıllar içinde 315 bin tona yükselmiştir. AKSA ayrıca 142,5 MWe kapasiteli enerji üretim lisansına sahip olup, elektrik ve buhar üretimi de şirket faaliyet konularına dahildir.

Şirketin karbon elyaf üretimi Aksa’nın %50 müşterek yönetime tabi ortaklığı olan DowAksa Advanced Composites Holdings BV’nin %100 iştiraki olan DowAksa İleri Kompozit Malzemeler San. Ltd. Şti. çatısı altında 3.500 ton/yıl kapasite ile devam etmektedir.

Şirketin ödenmiş sermayesi 185 milyon TL olup, ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortak Adı Pay Sayısı Ortaklık Oranı
Akkök Holding A.Ş. 73.237.497 39,59%
Emniyet Ticaret A.Ş. 34.638.843 18,72%
National Westminster b.p.a. dep.o.pfs Somerset em.mar.d.v.ge.f 9.743.602 5,27%
Halka açık ve diğer 67.380.058 36,42%
TOPLAM 185.000.000 100,00%

Aksa, 2015 ilk dokuz aylık ara dönemde %98 (2014 ilk dokuz ay ortalama: %100) kapasite kullanım oranı gerçekleştirmiştir.

Aksa, 2015 yılı ilk dokuz aylık ara dönemde konsolide 39,3 milyon ABD Doları yatırım yapmıştır (2014 ilk dokuz ay: 42,2 milyon ABD Doları). Yatırımlar ağırlıklı olarak modernizasyon ve destek üniteleri yatırımlarıdır.

FİNANSAL ANALİZ:

Gelir Tablosu Analizi: Şirketin satış gelirleri; 2015 yılının ilk 9 ayında  yaklaşık %1 artış göstermiştir. Satış gelirlerinin %93.5’ini elyaflar oluştururken, %6.1’ini enerji ve %0.4’ünü diğerleri oluşturmaktadır.

Diğer yandan, şirketin maliyetleri aynı dönemde yaklaşık %3.9 oranında düşüş gösterirken, brüt esas faaliyet karı %28 oranında artış göstererek 228.6 milyon TL’ye yükselmiştir. Bu da şirketin brüt kar marjında artış sağlamıştır. 2014 yılı 9 aylık dönemde brüt kar marjı %14.6 iken, 2015 yılı 9 aylık dönemde %18.5 olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin faaliyet giderlerindeki (pazarlama ve satış, yönetim, AR-GE) artışa rağmen, şirketin diğer faaliyet gelirlerinin 6 milyon TL’den yaklaşık 73 milyon TL’ye yükselmesinin etkisiyle esas faaliyet karı 284.6 milyon TL’ye yükselmiştir. 2014 yılının 9 aylık dönemine kıyasla, yaklaşık %69.5 oranında artış göstermiştir. Bu da esas faaliyet kar marjının %10.9’dan %18.3’e yükselmesini sağlamıştır.

Şirketin net finansal giderleri 2015 yılı ilk 9 ayında 2014 yılı aynı dönemine göre 8.8 milyon TL’den 68.7 milyon TL’ye yükselmiştir. Öte yandan şirketin finansal borçları toplamı yaklaşık 686 milyon TL olup; bunun %64’ünü kısa vadeli banka kredileri ve uzun vadeli kredilerin kısa vadedeki taksit ödemeleri oluştururken, %36’sını uzun vadeli banka kredileri oluşturmaktadır.

Şirketin finansal giderlerindeki artışa rağmen; esas faaliyetlerinden ettiği kardaki artışın etkisiyle, şirketin 2015 yılı 9 aylık dönemindeki net karı %24.8 oranında artış göstererek 134.5 milyon TL’ye yükselmiştir. Bu da şirketin net kar marjının %8.6 olarak gerçekleşmesini sağlamıştır. 2014 yılı aynı döneminde net kar marjı %7.0 idi.

Net karın bu kadar çok artmasında; diğer faaliyet gelirleri içinde yer alan ticari işlemler kur gelirleri kalemindeki yüksek artış etkili olmuştur.

Bilanço Analizi: Şirketin bilançosuna bakıldığında, ise 2015 yılı ilk 9 ayında şirketin özkaynaklarının 2014 yılı aynı dönemine göre 1.058.878.000 TL’den 1.195.496.000 TL’ye yükseldiğini görüyoruz. Bunun yanında, şirketin toplam varlıkları 1.853.292.000 TL’den 2.432.552.000 TL’ye yükselmiştir.

Yükümlülükleri toplamı 794.414.000 TL’den 1.237.056.000 TL’ye yükselirken; toplam yükümlülüklerin %78’ini kısa vadeli yükümlülükler oluşturmaktadır.

Temettü Ödemeleri: Aksa 2014 yılında elde ettiği 162.8 milyon TL net karın %75’ini nakit temettü olarak 2 Nisan 2015 tarihinde hissedarlarına dağıtmıştır. Hisse başına brüt temettü (kar payı) ödemesi 0.66 TL olurken, hisse başına net temettü ödemesi 0.561 TL olmuştur.

Aşağıdaki tabloda şirketin geçmiş yıllara ait temettü ödemelerini görebilirsiniz.

Yıl Brüt Temettü Tutarı (TL) Brüt Temettü Oranı Bedelsiz Hisse
2014 122.100.000 66.00%
2013 108.475.577 58.63%%
2012 89.550.000 48.41%
2011 45.000.000 24.32%
2010 16.400.000 8.86%
2009 15.500.000 8.38%
2008 15.000.000 13.63%

 

Not: Analiz için kullanılan bilgiler şirket mali tablolarından ve faaliyet raporundan alınmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir