Hisse SenediHisse Senedi Analizleri

Hisse Analizi: Adel Kalemcilik (ADEL hissesi)

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin faaliyet konusu; ağaç cidarlı kurşun, boya kalemleri ve diğer kırtasiye ürünleri üretimi, tesislerde imal edilen mamullerin satışını ve ihracatını yapmak, bununla ilgili her türlü iptidai, yarı mamul ve mamul maddeler ithal etmek, satın almak ve satmaktır.

Şirketin kuruluş tarihi 17 Temmuz 1967’dir ve şirketin sermayesi 30 Eylül 2015 tarihi itibariyle 7.875.000 TL’dir. Ocak-Eylül 2015 dönemi ortalama çalışan sayısı 423 kişidir.

Diğer yandan, şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı Pay sayısı Ortaklık oranı
Anadolu Endüstri Holding A.Ş. 4.479.717,93 56,89%
Faber-Castell Aktiengesellschaft 1.212.647,07 15,40%
Halka Arz Edilen Hisseler 1.779.852,93 22,60%
Diğer 402.782,07 5,11%
TOPLAM 7.875.000,00 100,00%

Şirketin ana ürün grubu ağaç cidarlı kalemler (kurşun kalemler ve boya kalemleri) olmakla birlikte, keçeli kalemler, tükenmez kalemler, mekanik kurşun kalemler ve minleri, roller kalemler, suluboyalar, pastel boyalar, silgiler ile guaj boya, parmak boyası ve oyun hamuru da üretmektedir.

Ürün satışlarının yaklaşık %55’i “Adel“ markalı standart ürünlerden oluşmaktadır. Adel “Faber-Castell“ markasıyla ürettiği bazı ürünleri de dünyadaki Faber-Castell şirketlerine ihraç etmektedir.

Adel Kalemcilik’in kapanan İstanbul Kartal’daki fabrikasının yıllık ağaç cidarlı kalem üretim kapasitesi vardiyada 1.032.000 gros’tur (yaklaşık 148.608.000 adet). Dönem içerisinde ağaç cidarlı kalem üretimi için kapasite kullanım oranı %170 olmuştur.

Şirketin Ocak-Eylül 2015 dönemindeki toplam yatırım tutarı 22.512.942 TL olmuştur.

 

FİNANSAL ANALİZ:

Gelir Tablosu Analizi: Şirketin satış gelirleri; 2015 yılının ilk 9 ayında  %12 artış göstermiştir. Satış gelirlerinin %96’sını yurtiçi satışlar oluştururken, ihracat %4’ünü oluşturmaktadır. İhracat geliri toplamı yaklaşık 4 milyon dolar olmuştur. Öte yandan, şirketin maliyetleri aynı dönemde %13 oranında artış gösterirken, brüt esas faaliyet karı %11 oranında artış göstererek 118.4 milyon TL’ye yükselmiştir. Bu da şirketin brüt kar marjında hafif bir düşüşe neden olmuştur. 2014 yılı 9 aylık dönemde brüt kar marjı %50.2 iken 2015 yılı 9 aylık dönemde %49.7 olarak gerçekleşmiştir.

Diğer yandan şirketin faaliyet giderlerindeki (pazarlama ve satış, yönetim, diğer faaliyet giderleri) yüksek artıştan dolayı şirketin esas faaliyet karı 2014 yılı aynı dönemine göre %7.8 oranında düşüş göstererek 54.1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu da esas faaliyet kar marjının %27.6 dan %22.7’ye düşmesine neden olmuştur.

Şirketin net finansal giderleri 2015 yılı ilk 9 ayında 2014 yılı aynı dönemine göre %127 oranında artış göstererek 17.9 milyon TL’ye yükselmiştir. Öte yandan şirketin finansal borçları toplamı yaklaşık 104.2 milyon TL olup; bunun %76’sını kısa vadeli banka kredileri oluştururken, %24’ünü uzun vadeli banka kredileri oluşturmaktadır.

Esas faaliyet karındaki düşüşe rağmen, şirketin 2015 yılı 9 aylık dönemindeki net karı %101.5 oranında artış göstererek 81.1 milyon TL’ye yükselmiştir. Bu da şirketin net kar marjının %34 olarak gerçekleşmesini sağlamıştır. 2014 yılı aynı döneminde net kar marjı %19 idi.

Net karın bu kadar çok artmasının nedeni; şirketin İstanbul Kartal’daki taşınmaz malını 9 Temmuz 2015 tarihinde satması ve bu satıştan net 54.6 milyon TL gelir elde etmesi etkili olmuştur.

Bilanço Analizi: Şirketin bilançosuna bakıldığında, ise 2015 yılı ilk 9 ayında şirketin özkaynaklarının 2014 yılı aynı dönemine göre 162.5 milyon TL’den 216 milyon TL’ye yükseldiğini görüyoruz. Bunun yanında, şirketin toplam varlıkları 436 milyon TL’den 579 milyon TL’ye yükselmiştir.

Yükümlülükleri toplamı 274 milyon TL’den 363 milyon TL’ye yükselirken; toplam yükümlülüklerin %91.5’ini kısa vadeli yükümlülükler oluşturmaktadır.

Temettü Ödemeleri: Adel Kalemcilik 2014 yılında elde ettiği 28.1 milyon TL net karın %50’sini nakit temettü olarak 29 Mayıs 2015 tarihinde hissedarlarına dağıtmıştır. Hisse başına brüt temettü (kar payı) ödemesi 1.78 TL olurken, hisse başına net temettü ödemesi 1.513 TL olmuştur.

Aşağıdaki tabloda şirketin geçmiş yıllara ait temettü ödemelerini görebilirsiniz:

Yıl Hisse Başı Brüt Temettü Hisse Başı Net Temettü Toplam Temettü Temettü Oranı
2014 1,780 TL 1,513 TL 14.017.500 TL 50%
2013 2,540 TL 2,159 TL 20.002.500 TL 40%
2012 1,530 TL 1,301 TL 12.048.750 TL 50%
2011 1,270 TL 1,080 TL 10.001.250 TL 39%
2010 1,120 TL 0,952 TL 8.820.000 TL 41%
2009 0,850 TL 0,723 TL 6.693.750 TL 40%
2008 0,580 TL 0,493 TL 4.567.500 TL 33%
2007 0,500 TL 0,425 TL 3.937.500 TL 54%
2006 0,480 TL 0,408 TL 3.780.000 TL 54%

 

Not: Analiz için kullanılan bilgiler şirket mali tablolarından ve faaliyet raporundan alınmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir