Hisse SenediHisse Senedi Analizleri

Hisse Analizi: Ersu Gıda (ERSU)

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. 22 Şubat 1968’te Işık Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. adıyla kurulmuş, 02 EYLÜL 1973 tarihinde unvan değişikliği ile Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. adını almıştır.

Şirket, Türkiye’de her türlü meyve ve sebzelerin konsantre, meyve suyu ile salça, pulp üretimi- satışı ve içme suyu dolumu-satışı alanında faaliyette bulunmaktadır.

Şirket 3 fabrikada üretim yapmaktadır.

Şirketin ödenmiş sermayesi 36 milyon TL olup, ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

ortaklık yapısı

 

 

 

 

 

 

FİNANSAL ANALİZ:

Gelir Tablosu Analizi: Şirketin satış gelirleri; 2015 yılının ilk 9 ayında  yaklaşık %49.1 düşüş göstermiştir.  İlk 9 aydaki satış gelirleri toplamı 8.6 milyon TL olmuştur. 2014 yılı ilk üç çeyreğinde ise 16.9 milyon TL satış geliri elde etmişti.

satışlar

 

 

 

 

 

Satış gelirlerindeki düşüşe rağmen, maliyetlerdeki düşüşün daha yüksek (-55.2%) olması sayesinde ERSU’nun brüt karı %7.7 artış göstererek 1.77 milyon TL’ye yükselmiştir. Bu sayede ERSU’nun brüt kar marjı 2014 yılının aynı dönemine kıyasla 2015/09 döneminde %9.7’den %20.6’ya yükselmiştir.

marjlar

 

 

 

Şirketin faaliyet giderlerindeki yüksek artışa karşın, brüt karındaki artış ve diğer faaliyet gelirlerindeki artış sayesinde esas faaliyet zararı 2015/09 döneminde 2014/09 dönemine göre %61 oranında düşüş göstererek 293 bin TL’ye düşmüştür.

Şirketin 2014 yılı ilk 9 ayında 36 bin TL net finansal gideri varken, 2015 yılının aynı döneminde 27 bin TL finansal gelir elde etmiştir.  Öte yandan ERSU’nun herhangi bir finansal borcu bulunmayıp, yaklaşık 33 bin TL alacağı vardır.

ERSU’nun esas faaliyetlerinden ettiği zararın azalmasının etkisiyle, şirketin 2015 yılı 9 aylık dönemindeki net zararı 125 bin TL’ye indmiştir. Şirketin 2014/09 döneminde 788 bin TL dönem zararı olmuştu.

Bilanço Analizi: Şirketin bilançosuna bakıldığında; 2015 yılı ilk 9 ayında şirketin özkaynaklarının 47.8 milyon TL olduğunu görüyoruz. Bunun yanında, şirketin toplam varlıkları 2014 yılsonundaki 39.2 milyon TL’den 59.1 milyonTL’ye yükselmiştir. Ayrıca yükümlülükleri toplamı 11.3 milyon TL olup, toplam yükümlülüklerin yaklaşık yarısını kısa vadeli yükümlülükler oluşturmaktadır.

Temettü Ödemeleri: ERSU 2015 yılı içinde herhangi bir temettü ödemesi yapmamıştır.

 

Not: Analiz için kullanılan bilgiler şirket mali tablolarından ve faaliyet raporundan alınmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir