Hisse SenediSektör ve Şirket Haberleri

Goodyear (GOODY) %2165 oranında bedelsiz verecek

Goodyear (GOODY)’dan yapılan açıklamaya göre, şirket iç kaynaklardan karşılanmak üzere %2165 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapacak. Bunun sonucunda ödenmiş sermayesi 11.9 milyon TL’den 270 milyon TL’ye yükselmiş olacak.

GOODY’dan KAP’a yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

“Yönetim Kurulu,
(1) 11.917.663,973 TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 258.082.336,027 TL (%2.165,54466 oranında) artırılarak 270.000.000 TL’ye çıkarılmasına, bu kapsamda, Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 6’ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen 21.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II.18.1) sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nin 6’ncı maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde bu tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere aşılmasına,
(2) İç kaynaklardan karşılanacak olan 258.082.336,027 TL tutarındaki sermayenin,
– 84.110.724,23 TL’lik kısmının “enflasyon düzeltme farklarından”,
– 99.945.121,657 TL’lik kısmının “geçmiş yıl karlarından”,
– 3.685,89 TL’lik kısmının “emisyon priminden”,
– 2.222.503 TL’lik kısmının “yedek akçelerden” ve
– 71.800.301,25 TL’lik kısmının “diğer kar yedeklerinden” karşılanmasına,
(3) Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, Şirket sermayesine iştirak oranlarına göre pay sahiplerine bedelsiz olarak Sermaye Piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda kayden usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,
(4) Bu kapsamda iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 6’ncı maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine,
(5) Sermaye artırımının gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kuruluşlardan gerekli izinlerin alınmasına ve bu amaçla gerekli işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına ve
(6) Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli açıklamaların yapılmasına
karar vermiştir.”

 

Ayrıca bakınız:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir