Hisse SenediSektör ve Şirket Haberleri

Carrefoursa (CRFSA) %514 bedelsiz sermaye artırımına gidiyor

Carrefoursa, CRFSA, bugün yaptığı açıklamada bedelsiz sermaye artışı ve kayıtlı sermaye tavanının artırılması için yönetim kuruluna yetki verildiğini duyurdu. Buna göre, şirket iç kaynaklardan karşılanmak üzere %514.9 oranında bedelsiz sermaye artışı yapacak. Şirketin sermayesi böylelikle 113.8 milyon TL’den 700 milyon TL’ye yükselmiş olacak.

Carrefoursa’dan KAP’a yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

“1. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6ncı maddesinde 113.839.302,57.- TL (Yüzonüçmilyonsekizyüzotuzdokuzbinüçyüziki Türk Lirası elliyedi Kuruş) olarak görünen Şirket sermayesinin 700.000.000,00.-TL’ye (Yediyüzmilyon Türk Lirası) çıkarılmasını ve ayrıca kayıtlı sermaye sistemine geçilmesini sağlamak üzere Esas Sözleşmenin 6 ncı maddesinin ekli değişiklik tasarısındaki gibi değiştirilmesine,
2. %514,90186 nispetinde 586.160.697,43.-TL (Beşyüzseksenaltımilyonyüzatmışbinaltıyüzdoksanyedi Türk Lirası kırküç Kuruş) olarak artırılacak sermaye tutarının, 504.863.038,01.-TL’lık (Beşyüzdörtmilyonsekizyüzatmışüçbinotuzsekiz Lira bir Kuruş) kısmının Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları,
81.297.659,42.-TL’lık (Seksenbirmilyonikiyüzdoksanyedibinaltıyüzellidokuz Lira kırkiki Kuruş) kısmının Hisse Senedi İhraç Primleri Enflasyon Düzeltmesi Hesaplarından karşılanmasına,
3. Kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000.-TL (Birmilyarbeşyüzmilyon) olarak belirlenmesine,
4. Sermaye artırımı ve kayıtlı sermaye sistemine geçiş ile ilgili ön izinlerin alınması için gerekli başvuruları yapmaya ve izinleri almaya Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine
karar verilmiştir.”

 

Ayrıca bakınız:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir