BES HakkındaBireysel Emeklilik

Bireysel emeklilik birikimine haciz gelebilir mi?

Bireysel emeklilikte birikimimize borçlarımız nedeniyle haciz gelebilir. Ama tamamı haciz edilemez. Ayrıca aldığımız devlet katkısı ve getirileri de haczedilemez.

Peki diyelim ki borçlarımızdan dolayı haciz geldi ve BES dışındaki paralarımızla ve mal varlığımızla bu haciz karşılanmadı. Böyle durumda BES’teki (bireysel emeklilikteki) birikimimizin ne kadarını alabilirler? Haciz konulabilecek BES birikimi ne kadar olabilir?

Haciz konulabilecek BES birikimi hesaplanırken, önce haciz tarihinde geçerli olan aylık brüt asgari ücretin ne olduğuna bakılır. Sonra bireysel emeklilik sisteminde bulunma süremiz ay olarak hesaplanır. Eğer birden fazla BES’imiz varsa en eski tarihli olan baz alınır bu süre hesaplanırken.

İsterseniz örnek üzerinden gidelim. Diyelim ki 3 tane BES’iniz var. Bunların üçün
deki toplam birikiminiz (devlet katkıları ve getirileri hariç) 90.000 TL olsun. Ve bu BES’lerden en eski tarihli olanda bulunma süreniz 60 ay (5 yıl) olsun. Haciz geldiği tarihteki aylık brüt asgari ücret de 1000 TL olsun.

Bu örneğe göre sizin haczedilemeyecek birikiminiz 60.000 TL dir  (1000 TL x 60 ay) . Yani birikiminizin sadece 30.000 TL’lik kısmına haciz konabilir.

Şunu da not etmekte fayda var. Haciz tutarı hesaplanırken, nafaka alacaklılarının hakları saklıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir