Hisse SenediHisse Senedi Analizleri

Şirket Analizi: Otokar 2016 1.çeyrekte ne kadar kar açıkladı?

Otokar’ın 2016 yılı ilk çeyreğinde satış gelirleri 2015 yılı aynı dönemine göre%44 oranında artış göstererek 358.8 milyon TL’ye yükselmiştir.  Satış gelirlerindeki bu artış daha çok şirketin yurtdışı satış gelirlerinden kaynaklanmıştır. Şirketin yurtdışı satış gelirleri %110 oranında artış göstererek 55 milyon TL’den 115.4 milyon TL’ye yükselmiştir. Böylece yurtdışı sagtış gelirlerinin toplam gelirler içindeki payı 2015 ylındaki %22’den %322ye yükselmiştir. Diğer yandan yurtiçi satış gelirleri ise %26 oranında artış göstererek 193.7 milyon TL’den 243.4 milyon TL’ye yükselmiştir.

Şirketin yılın ilk üç ayındaki kapasite kullanımı %15 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı ilk çeyreğinde bu oran %43 idi. Bunun yanında şirketin üretimi 2015 yılına göre adetsel bazda 666’dan 82’ye düşmüştür. Buna karşın satış adedi ise 1.109’dan 788’e gerilemiştir. Ayrıca şirket yılın ilk 3 ayında yaklaşık 1 milyon dolar yatırım harcaması yapmıştır.

Otokar’ın satış gelirlerindeki yüksek artışa karşın maliyetleri de %40 oranında artış göstermiştir.  Buna rağmen şirketin brüt karı %59 oranında artış göstererek 91.8 milyon TL’ye çıkmıştır. Bunun sonucunda da brüt kar marjı 2015 yılındaki %23.2’den %25.6’ya yükselmiştir.

Otokar’ın yılın ilk çeyreğinde operasyonel giderleri toplamı %28 artış gösterirken, artışın büyük kısmı pazarlama giderleirnden kaynaklanmıştır. Bunun yanında esas faaliyetlerinden elde ettiği diğer gelir yaklaşık 5.4 milyon TL olmuştur. 2015 yılı ilk çeyreğinde yaklaşık 4.3 milyon TL zarar vardı. Tüm bunlar sonucunda şirkeitn esas faaliyet karı 2016 yılı ilk çeyreğinde 26.9 milyon TL olmuştur. 2015 yılında yaklaşık 1.4 milyon TL esas faaliyet zararı vardı.

Otokar’ın FAVÖK karı 2015 yılının ilk çeyreğine göre %112 oranında artış göstererek yaklaşık 36.9 milyon TL’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise %7.0’dan %10.3’e yükselmiştir.

2016 yılı ilk üç ayında şirketin net finansal giderleri yaklaşık %230 oranında artış göstererek 5.2 milyon TL’den 17.2 milyon TL’ye yükselmiştir. Finansal giderlerdeki artışın büyük kısmını banka kredileri için ödenen faiz ödemeleri oluşturmuştur.

Şirketin finansal borçlarına bakıldığında, yaklaşık 88.7 milyon TL kısa vadeli kredi ödemeleri olduğunu görmekteyiz. Bunun yaklaşık 54.6 milyon TL’sini uzun vadeli kredilerin kısa vadeli ana para taksitleri ve faiz ödemeleri oluşturmaktadır. Ayrıca şirketin yaklaşık 509 milyon TL uzun vadeli kredi ödemesi bulunmaktadır. Böylece şirketin toplam kredi borcu yaklaşık 598 milyon TL’dir. Bunun da yaklaşık 471 milyon TL’sini TL cinsinden krediler oluşturmaktadır. Şirketin kredilerinin vadesi 2018 yılı Eylül ayına kadardır.

Diğer yandan Otokar’ın 2016 yılı ilk çeyreğindeki vergi ödemesi yaklaşık 1.6 milyon TL olmuştur. Şirket 2015 yılı aynı döneminde ise yaklaşık 3 milyon TL ertelenmiş vergi geliri elde etmişti.

Tüm bunlar sonucunda Otokar’ın 2016 yılı ilk çeyrek net karı yaklaşık 8.2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net kar marjı ise %2.3 olmuştur. Şirket 2015 yılı ilk çeyreğinde 2.2 milyon TL zarar açıklamıştı.

Otokar 2016 yılında ne kadar temettü ödedi?

Otokar; 4 Nisan 2016 tarihinde hisse başına brüt 3.0 TL, net 2.55 TL temettü ödemesi gerçekleştirdi.

Otokar’ın geçmiş yıllardaki temettü ödemeleri nasıldı?

Aşağıdaki tabloda, Otokar (OTKAR) şirketinin son 10 yılda hisse başına verdiği brüt ve nakit temettü oranları ile o yılda ne kadar net kar elde ettiğini görebilirsiniz.

Temettü ödeme tarihi Brüt temettü oranı (%) Net temettü oranı (%) Net Kar (TL)
2.4.2015 333,33 283,33 72.771.198
4.4.2014 416,67 354,17 96.561.743
3.4.2013 266,67 226,67 78.276.597
21.3.2012 200,00 170,00 54.846.604
22.3.2011 62,50 53,13 20.778.314
24.3.2010 85,00 72,25 33.859.810
13.4.2009 30,00 25,50 34.855.400
12.5.2008 125,00 106,25 37.572.934
15.5.2007 125,00 106,25 41.412.509
15.5.2006 40,00 36,28 9.355.484

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir