Hisse SenediHisse Senedi Analizleri

Şirket Analizi: Akçansa 2016 1.çeyrekte ne kadar kar açıkladı?

Akçansa’nın 2016 yılı ilk çeyreğinde satış gelirleri 2015 yılı aynı dönemine göre%10.1 oranında artış göstererek 329 milyon TL’ye yükselmiştir.  Şirketin yurtdışı satış gelirleri önemli bir değişiklik göstermezken, yurtiçi brüt satış gelirleri %13 artış göstermiştir.

Akçansa’nın satış gelirlerindeki artışa karşın maliyetleri de %12.5 oranında artış göstermiştir.  Buna rağmen şirketin brüt karı %3.4 oranında artış göstererek 82.4 milyon TL’ye çıkmıştır. Fakat brüt kar marjı; maliyetlerin daha fazla artış göstermesi nedeniyle 2015 yılı ilk çeyreğindeki %26.7’den %25.1’e gerilemiştir.

Akçansa’nın yılın ilk çeyreğinde operasyonel giderleri toplamı %2.5 gibi küçük bir artış göstermiştir. Bunun yanında esas faaliyetlerinden elde ettiği diğer gelir yaklaşık 4.5 milyon TL oluken, gideri 6.4 milyon TL olmuştur. Bu nedenle ilk çeyrekte esas faaliyetlerinden elde ettiği diğer gelir kalemi nette 1.9 milyon TL zarar olarak yansımıştır. 2015 yılı ilk çeyreğinde yaklaşık 0.3 milyon TL kar vardı. Tüm bunlar sonucunda şirketin esas faaliyet karı 2016 yılı ilk çeyreğinde 62.2 milyon TL olmuştur ve 2015 yılı aynı dönemine göre aynı kalmıştır.

Akçansa’nın FAVÖK karı 2015 yılının ilk çeyreğine göre %4 oranında artış göstererek yaklaşık 64 milyon TL’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise %20.7’den %19.5’e gerilemiştir.

2016 yılı ilk üç ayında şirketin net finansal giderleri yaklaşık %33.4 oranında artış göstererek 3.97 milyon TL’den 4.97 milyon TL’ye yükselmiştir. Finansal giderlerdeki artışın büyük kısmını faiz ödemeleri oluşturmuştur.

Şirketin finansal borçlarına bakıldığında, yaklaşık 206.4 milyon TL kısa vadeli kredi ödemeleri olduğunu görmekteyiz. Bunun yaklaşık 68.2 milyon TL’sini uzun vadeli kredilerin kısa vadeli ana para taksitleri ve faiz ödemeleri oluşturmaktadır. Ayrıca şirketin yaklaşık 45 milyon TL uzun vadeli kredi ödemesi bulunmaktadır. Böylece şirketin toplam kredi borcu yaklaşık 251.4 milyon TL’dir. Şirketin kredilerinin vadesi 2017 yılı Eylül ayına kadardır.

Tüm bunlar sonucunda Akçansa’nın 2016 yılı ilk çeyrek net karı yaklaşık 69.1 milyon TL (Ana ortaklığa düşen kar rakamı 68.97 milyon TL) olarak gerçekleşmiştir. Net kar marjı ise %21.0 olmuştur. Şirket 2015 yılı ilk çeyreğinde 67.3 milyon TL kar (Ana ortaklık karı 67.3 milyon TL) açıklamıştı.

Akçansa 2016 yılında ne kadar temettü ödedi?

Akçansa; 30 Mart 2016 tarihinde hisse başına brüt 1.3455 TL, net 1.143675 TL temettü ödemesi gerçekleştirdi.

Akçansa’nın geçmiş yıllardaki temettü ödemeleri nasıldı?

Aşağıdaki tabloda, Akçansa (AKCNS) şirketinin son 10 yılda hisse başına verdiği brüt ve nakit temettü oranları ile o yılda ne kadar net kar elde ettiğini görebilirsiniz.

Hisse Adı Temettü Ödeme Tarihi Brüt Temettü Oranı(%) Net Temettü Oranı(%) Net Kar (TL)
AKCNS 1.4.2015 118,2 100,47 248.768.945
AKCNS 28.3.2014 75,43 64,11 157.887.004
AKCNS 29.3.2013 57,45 48,83 120.033.265
AKCNS 26.4.2012 46,34 39,39 100.287.554
AKCNS 4.4.2011 20,4 17,34 59.259.724
AKCNS 22.4.2010 34,18 29,05 75.008.370
AKCNS 8.5.2009 36,56 31,08 104.269.708
AKCNS 2.4.2008 65,28 55,49 185.798.034
AKCNS 2.4.2007 67,06 57 146.465.575
AKCNS 29.3.2006 53,9 48,51 113.565.095

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir