Kredi Nedir?

Kredi; bireylerin ya da tüzel kişilerin bankalardan ya da finansman şirketlerinden aldıkları borç tutarıdır. Bankalar da bu parayı, belli faiz oranları karşılığında topladıkları mevduatlarla ya da özvarlıklarıyla karşılar.

Bankadan borç alınan tutar; belli bir süre içinde, belli bir faiz tutarıyla birlikte bankaya geri ödenir. Alına kredinin geri ödenmesi, banka tarafından bir takım sözleşmelerle güvence altına alınır. Ödemelerde olabilecek olası gecikmelerde, alınan bu sözleşmeler yasal süreci başlatmak için kullanılır.

Kullanılan krediler;

  • Teminatlı ya da teminatsız
  • Kısa vadeli  yada uzun vadeli
  • Bireysel ya da ticari
  • Tüketim ya da üretim kredileri
  • Özel ya da kamu kredileri

olabilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir